Moskva, Petrohrad a Solovecké ostrovy

Ttoulky po severoruských klášterech ruskou Karélií ke 13 památkám UNESCO

Rusko nemůžeme pochopit, můžeme si jej ale zamilovat. Vydejte se s námi na dlouhé putování za ruskou duší, po stopách ruských malířů a mnichů prodchnutých bohohledačstvím, po těch nejkrásnějších památkách ruského umění. Zamilujte si nekonečné ruské lesy, srdečnost místních lidí a nádhernou přírodu Ruska – a ta láska vás už nikdy neopustí. Ze studených vln Bílého moře ční k nebi zlaté kopule středověkého Soloveckého kláštera. Sem vedly po staletí kroky poutníků i mnichů hledajících místo, které je blíže bohu. I my se na chvíli staneme poutníky putujícími svatou Rusí za lidmi, za dobrodružstvím a za poznáním. Během cesty budeme mít možnost se detailně seznámit s realitou ruského venkova i města, projedeme 7000 km ledovcovou krajinou s tisíci jezery, karelská tajga nás omámí svou nekonečností. Ochutnáme pirožek s kartoškou, čaj s borůvkami, vodku, soloveckého sledě i papirosy „Belomor“, které kouřil, všem dětem známý, zlý vlk. Navštívíme ty nejslavnější ruské kláštery s obdivuhodnými chrámy a památkami, v muzeích si prohlédneme obrazy tří nejznámějších ruských středověkých malířů (Andreje Rubleva, Theofana Řeka a Dionýsia). Budeme tábořit na březích řek a jezer, kudy vedly staré obchodní cesty, lovit ryby, sbírat houby ukryté v kobercích mechů a trpět pod údery březových větviček v ruské sauně. To vše v zemi, kde se můžeme s místními obyvateli jednoduše domluvit a která ani přes svou truchlivou historii neztratila nic na své pohostinnosti a romantické kráse.

Cesta s Kudrnou a Fíkem

Pokračování: