Google Gadget Ads

umožní zadavatelům pravidelně aktualizovat reklamu a vkládat do ní reálná data, obrázky, video a další parametry.