Klášter Sera

20090915-034204
Sera je jeden ze tří velkých gelugpovských universitních klášterů v Tibetu. Založil ho Sakya Yeshe, žák Congkhapy. Další dva jsou Däpung a Gandän.

Gandän leží v přírodním amfiteátru nad údolím řeky Kyi Čchu, 47 kilometrů od Lhasy, ve výšce 4 500 metrů nad mořem. Gandän byl založen jako první z těchto klášterů (v roce 1409) a jako jediný byl založen přímo Congkhapou, zakladatelem školy Gelugpa. První festival Mönlam se konal v Gandänu. Nejvyšší představený kláštera Gandän je Gandän thipa (Dga‘-ldan khri-pa), který je současně hlavou Gelugpy. Během čínské kulturní revoluce byl Gandän prakticky srovnán se zemí. Nyní je však postupně restaurován a je znovu v provozu.

Klášter Däpung se nachází nedaleko Lhasy a na počátku 15. století jej založil Taši Paldän, přímý následovní Congkhapy. Jedná se o jeden z největších klášterů v Tibetu vůbec, ještě před vpádem čínských vojsk do Tibetu v roce 1959 zde žilo okolo 10 000 buddhistických mnichů.