Manasarovar

při západu slunce

při západu slunce


Jezero Manasarovar má rozlohu 520 km2 a dosahuje hloubky až 82 m. Leží v nadmořské výšce 4557 m.

Manasaróvar má tvar slunce a představuje síly světla, zatímco blízké jezero Rakastal je zakřivené jako srpek měsíce a zastupuje skryté síly noci, které se projevují jako démonické síly temnoty. Odrážejí to i názvy obou jezer – v tibetštině je Manasaróvar nazýván Ccho Mapham, zatímco Rakastal je Lha nag cho. Dokonce geografické postavení obou jezer odpovídá jejich vztahu ke světlu a temnotě, dnu a noci. Manasaróvar je na východě, na počátku dne, Rakastal je na západě, na počátku noci.
zdroj: Buddhismus